Opłaty i zapisy:

  •  Wpisowe: 400 PLN;
  •  obejmuje:
  •  zagwarantowanie dziecku miejsca w Klubie,
  •  ubezpieczenie NNW,
  •  wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne, sztućce, kubki, talerzyki i miseczki, nocnik

Opłatę wpisową należy uiścić przy zapisywaniu dziecka do Klubu.

Czesne: 1100 PLN/miesiąc

Opłata miesięczna obejmuje:

  •  opiekę dzienną w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00
  •  udział dziecka we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia
  •  zabezpieczenie opieki przez wykwalifikowane ciocie

Opłata miesięczna nie obejmuje:

  •  wyżywienia

POSIŁKI BĘDĄ DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ CATERINGOWĄ

  • Wyżywienie: ok. 12 PLN/dziennie;

Opłaty należy uiszczać z góry za dany miesiąc, w terminie do 3 dnia każdego miesiąca.

Możliwy jest zwrot stawki dziennej w przypadku poinformowania personelu Klubu najpóźniej do godziny 7.00 o rezygnacji w danym dniu z cateringu. Niezgłoszenie rezygnacji skutkuje naliczeniem opłaty z tytułu dziennego wyżywienia. Zwrot dokonywany jest w kolejnym miesiącu, na postawie miesięcznego rozliczenia.

To Top